preloader

Ogólne zalecenia dotyczące instalacji, montażu i konserwacji

OGÓLNE ZALECENIA

DOTYCZĄCE INSTALACJI, MONTAŻU I KONSERWACJI

1. Zabezpieczenie krawędzi szkła przed wilgocią- ramy montażowe powinny być tak skonstruowane, aby zapewniały stałą wentylację krawędzi szkła i uniemożliwiły gromadzenie się wilgoci lub wody.

2. Zabezpieczenie krawędzi szyb przed bezpośrednim promieniowaniem UV- dotyczy szyb zespolonych uszczenionym poliuretanem lub polisulfidem oraz krawędzi szyb wielowarstwowych. Krawędzie tych produktów powinny być na stałe zabudowane w ramie.

3. Zabezpieczenie przed działaniem czynników chemicznych- zastosowane materiały montażowe (np. silikony, podkładki, uszczelki... itp.) powinny być neutralne wobec szkła, folii PVB oraz uszczelniaczy szyb zespolonych. Odbiorca powinien uzyskać zapewnienie dostawcy tych materiałów o ich neutralności względem komponentów występujących w produktach oferowanych przez firmę Glassio.

Informacje techniczne nt używanych komponentów dostępne są w siedzibie firmy.

4. Zabezpieczenie przed czynnikami mechanicznymi- konstrukcja,w której montowane będą produkty Glassio zaleca montaż szyb w konstrukcjach posiadającyh aprobatę techniczną.

5. Konstrukcja i inne elementy dekoracyjne mogą zaburzać własności szyby zespolonej, za co Glassio nie ponosi odpowiedzialności.

6. Szprosy i inne elementy dekoracyjne mogą zaburzać własności szyby zespolonej, za co Glassio nie ponosi odpowiedzialności.

7. Montaż kapilar oraz innych urządzeń w konstrukcji szyby zespolonej wyklucza gwarancję na szczelność szyby. Montaż tych urządzeń wykonywany jest na wyłączną odpowiedzialność zamawiającego i wymaga pisemnego uzgodnienia.

8. Magazynowanie szkła- wszytskie produkty powinny być magazynowane w suchych, wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku magazynowania na placu budowy należy skutecznie chronić produkty przed działaniem czynników atmosferycznych (zwłaszcza słońca oraz willgoci) oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Produkty na stojaku powinny być oddzielone przekładkami, aby zapobiec zjawisku wyługowania powierzchni szkła w przypadku zawilgocenia. Ponadto szkło ułożone i zabezpieczenie na stojaku wystawione na działanie słońca (lub innego źródła promieniowania cieplnego) może pękać na skutek akumulacji ciepła i rozszerzania się szkła.

9. Czyszczenie szkła- wykonywać miękkimi, nieostrymi materiałami, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni szkła. Stosować ogólnie dostępne środki czystości przeznaczone do szkła. Szczegóły zostały opisane w załączniku nr 5 “Ogólna instrukcja czyszczenia powierzchni szkła”. W przypadku niekórych produktów mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub wskazania.