preloader

Rodo

 

Administratorem Państwa danych jest firma GLASSIO Konstrukcje Szklane, ul. Żupańskiego 12 71-440 Szczecin.

Państwa dane osobowe (m. in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon) zostały pozyskane w wyniku dotychczasowej współpracy i przetwarzane są jedynie w celach związanych z realizacją postanowień zawartych w umowie.

Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych. Państwa dane, co do zasady nie są przekazywane osobom trzecim.

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenie ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody.

Od 25 maja 2018r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak uchylenia dyrektywy 95.46/WE(RODO), tj, prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych bezpośrednio z realizacją umowy, jak i ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zlecenia; okres ten jednak może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przez takimi roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie albo zgłoszenia sprzeciwu.

GLASSIO Konstrukcje Szklane