preloader

Ogólne warunki gwarancji za wyroby ze szkła

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY ZE SZKŁA

W tabeli przedstawiono zakres gwarancji na poszczególne rodzaje produktów oferowych przez Glassio.

ProduktZakres gwarancjiNormaUwagi
Szyby zespolone2 lata gwarancji na szczelnośćPN-EN 1279**do czasu wprowadzenia znakowania CE wg normy PN-B13079
Szyby wielowarstwowe (laminowane)2 lata gwarancji na utrzymanie adhezji (poza pasem brzeżnym o szerokości 50 mm od krawędzi otworów)PN-EN 12543*w przypadku montażu środowisku bardzo wlgotnym szerokość pasa nie podlegającego gwarancji wynosi 100 mm
Szklo hartowane (ESG)2 lata gwarancji na parametry szkła dotyczące bezpieczeństwa- defragmentacja, wytrzymałość mechanicznaPN-EN 12150 
Szkło hartowane emaliowane2 lata gwarancji na wytrzymałość mechaniczną emaliiPN-EN 12150*nie dotyczy szkieł z warstwą antypoślizgową

Uwagi ogólne:

1. Gwarancją objęte są wyroby zastosowane w budownictwie lądowym zgodnie z ich przeznaczeniem, których montaż został przeprowadzony zgodnie z zasadami prawidłowego montażuj (patrz ogólne zalecenia).

2. Gwarancja rozpoczyna się z chwilą dostawy szkła/ wykonania montażu u Kupującego.

3. Wszystkie wady należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia dostawy/ wykonania montażu.

4. Gwarancja wygasa, jeżeli wyroby zostały przetworzone, zmienione, uszkodzone lub niewłaściwie magazynowane, zamontowane.

5. Odpowiedzialność Glassio z tytułu gwarancji ograniczona jest jedynie do dostarczenia produktów wykonanych zgodnie z normami w miejsce pierwotnej dostawy na terenie Polski, z wyłączeniem wszelkich innych kosztów. Odpowiedzialnosć dotyczy także montażu towaru zamówionego zgodnie z indywidualną wyceną.

6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad muszą być uzgodnione z Glassio i posiadać formę pisemną.

7. Przytoczone w tabeli normy są do wglądu w siedzibie firmy.