preloader

Podstawowe informacje dotyczące szkła

1. Lacobel KOLOROWY (COLORIMO/ EXCELLENT) SUROWY

Podana cena obejmuje pomiary, wykonanie, transport oraz montaż szkła na terenie Szczecina.

Poza miastem należy doliczyć opłatę w wysokości 2 zł netto/ km.

Cena nie obejmuje silikonowania, które możemy wykonać jako dodatkowo płatną usługę.

Cena podana w kwocie netto do której należy doliczyć podatek VAT.

Czas realizacji ok. 2-3 tygodnie od momentu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty i zaakceptowania ostatecznego zlecenia.

Wprowadzenie wszelkich zmian powoduje wydłużenie realizacji zlecenia.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca montażu (zgodnie z ustaleniami podczas pomiarów):

 • demontaż gniazdek elektrycznych,
 • demontaż kranu,
 • demontaż okapu,
 • demontaż płyty kuchennej,
 • demontaż oświetlenia LED,
 • oraz innych elementów uniemożliwiających montaż szkła.

Informacje odnośnie przygotowania miejsca montażu zostaną przekazane podczas wykonywania pomiarów. W sytuacji nieodpowiedniego przygotowania miejsca montażu Wykonawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi,z jednoczesnym obciążeniem Zamawiającego kwotą 100,00 zł za nieuzadaniony przyjazd. 

W sytuacji braku demontażu gniazd elektrycznych Wykonawca może wykonać montaż doliczając dodatkową opłatę zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.

2. Szkło lacobel hartowane

Podana cena obejmuje pomiary, wykonanie, transport oraz montaż szkła na terenie Szczecina.

Poza miastem należy doliczyć opłatę w wysokości 2 zł netto/ km.

Cena nie obejmuje silikonowania, które możemy wykonać jako dodatkowo płatną usługę.

Cena podana w kwocie netto do której należy doliczyć podatek VAT.

Czas realizacji ok. 4-6 tygodnie od momentu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty i zaakceptowania ostatecznego zlecenia.

Wprowadzenie wszelkich zmian powoduje wydłużenie realizacji zlecenia.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca montażu (zgodnie z ustaleniami podczas pomiarów):

 • demontaż gniazdek elektrycznych,
 • demontaż kranu,
 • demontaż okapu,
 • demontaż płyty kuchennej,
 • demontaż oświetlenia LED,
 • oraz innych elementów uniemożliwiających montaż szkła.

Informacje odnośnie przygotowania miejsca montażu zostaną przekazane podczas wykonywania pomiarów. W sytuacji nieodpowiedniego przygotowania miejsca montażu Wykonawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi,z jednoczesnym obciążeniem Zamawiającego kwotą 100,00 zł za nieuzadaniony przyjazd.

W sytuacji braku demontażu gniazd elektrycznych Wykonawca może wykonać montaż doliczając dodatkową opłatę zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.

3. Grafika na szkle surowym

Podana cena obejmuje pomiary, wykonanie, transport oraz montaż szkła na terenie Szczecina.

Poza miastem należy doliczyć opłatę w wysokości 2 zł netto/ km.

Cena nie obejmuje silikonowania, które możemy wykonać jako dodatkowo płatną usługę.

Cena podana w kwocie netto do której należy doliczyć podatek VAT.

Czas realizacji ok. 4-6 tygodnie od momentu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty i zaakceptowania ostatecznego zlecenia.

Wprowadzenie wszelkich zmian powoduje wydłużenie realizacji zlecenia.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca montażu (zgodnie z ustaleniami podczas pomiarów):

 • demontaż gniazdek elektrycznych,
 • demontaż kranu,
 • demontaż okapu,
 • demontaż płyty kuchennej,
 • demontaż oświetlenia LED,
 • oraz innych elementów uniemożliwiających montaż szkła.

Informacje odnośnie przygotowania miejsca montażu zostaną przekazane podczas wykonywania pomiarów. W sytuacji nieodpowiedniego przygotowania miejsca montażu Wykonawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi,z jednoczesnym obciążeniem Zamawiającego kwotą 100,00 zł za nieuzadaniony przyjazd.

W sytuacji braku demontażu gniazd elektrycznych Wykonawca może wykonać montaż doliczając dodatkową opłatę zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.

4. Grafika na szkle hartowanym

Podana cena obejmuje pomiary, wykonanie, transport oraz montaż szkła na terenie Szczecina.

Poza miastem należy doliczyć opłatę w wysokości 2 zł netto/ km.

Cena nie obejmuje silikonowania, które możemy wykonać jako dodatkowo płatną usługę.

Cena podana w kwocie netto do której należy doliczyć podatek VAT.

Czas realizacji ok. 4-8 tygodnie od momentu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty i zaakceptowania ostatecznego zlecenia.

Wprowadzenie wszelkich zmian powoduje wydłużenie realizacji zlecenia.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca montażu (zgodnie z ustaleniami podczas pomiarów):

 • demontaż gniazdek elektrycznych,
 • demontaż kranu,
 • demontaż okapu,
 • demontaż płyty kuchennej,
 • demontaż oświetlenia LED,
 • oraz innych elementów uniemożliwiających montaż szkła.

Informacje odnośnie przygotowania miejsca montażu zostaną przekazane podczas wykonywania pomiarów. W sytuacji nieodpowiedniego przygotowania miejsca montażu Wykonawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi, z jednoczesnym obciążeniem Zamawiającego kwotą 100,00 zł za nieuzadaniony przyjazd.

W sytuacji braku demontażu gniazd elektrycznych Wykonawca może wykonać montaż doliczając dodatkową opłatę zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.

Uwagi dotyczące szkła lacobel/ grafiki na szkle:

 • przed montażem należy bezwględnie zdemontować elementy kolidujące, które mogą znacznie przeszkadzać w procesie montażu,
 • standardowo wokół lacobelu zostawimy szczeliny montażowe ok. 2 mm na każdym boku, jednak w sytuacji wystąpienia znacznych nierówności w miejscu osadzenia lacobelu (krzywizna ścian, szafek) mogą wystąpić szczeliny większe niż 2 mm,
 • w przypadku szkła lakierowanego nie zalecamy podświetlania (możliwe nierównomierne prześwity farby),
 • nie zapewniamy ciągłości kolorystycznej odcienia w kolejnych zamówieniach,
 • w przypadku konieczności dorobienia formatki bądź formatek (tworzących całość z większą ilością formatek) nie zapewniamy ciągłości kolorystycznej odcienia,
 • zalecamy montaż silikonem neutralnym (zwłaszcza kolorów z brokatem oraz o srebrnym odcieniu),
 • mieszanie ze sobą różnych grubości szkła będzie powodowało różnice kolorystyczne w odcieniu,
 • przy dodatkowym podklejeniu formatek folią nie zalecamy montażu przez klejenie,
 • możliwe są drobne wybarwienia w kolorze co jest spowodowane zdarzającymi się punktowymi brakami powłoki lakierowanej powstałe na poziomie jego produkcji (widoczne zwłaszcza przy kolorach ciemnych),
 • w przypadku kontaktu ze źródłem ciepła (np. kuchenka) nie zalecamy stosowania szkła typu lacobel i colorimo. Zalecamy szkło hartowane lakierowane na zamówienie,
 • prezentowane na stronie internetowej kolory mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Twoim ekranie. Jest to związane m.in. z kalibracją i ustawieniami Twojego monitora oraz z jakością przetworników karty graficznej. Strona ta nie służy absolutnie wiernemu oddaniu każdego koloru, a jedynie możliwie jak najlepszemu jego przybliżeniu,
 • barwy kolorów prezentowane na próbnikach w biurze mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane. Jest to związane m.in. z kolejnymi , nowymi dostawami farby oraz szkła,
 • nie należy łączyć ze sobą szkła typu: colorimo , lacobel i szkła lakierowanego na zamówienie ( możliwa niezgodność kolorystyczna).

5. Lustro

Podana cena obejmuje pomiary, wykonanie, transport oraz montaż szkła na terenie Szczecina.

Poza miastem należy doliczyć opłatę w wysokości 2 zł netto/ km.

Cena nie obejmuje silikonowania, które możemy wykonać jako dodatkowo płatną usługę.

Cena podana w kwocie netto do której należy doliczyć podatek VAT.

Czas realizacji ok. 2-3 tygodnie od momentu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty i zaakceptowania ostatecznego zlecenia.

Wprowadzenie wszelkich zmian powoduje wydłużenie realizacji zlecenia.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca montażu (zgodnie z ustaleniami podczas pomiarów):

 • demontaż gniazdek elektrycznych,
 • demontaż kranu,
 • demontaż okapu,
 • demontaż płyty kuchennej,
 • demontaż oświetlenia LED,
 • oraz innych elementów uniemożliwiających montaż szkła.

Informacje odnośnie przygotowania miejsca montażu zostaną przekazane podczas wykonywania pomiarów. W sytuacji nieodpowiedniego przygotowania miejsca montażu Wykonawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi,z jednoczesnym obciążeniem Zamawiającego kwotą 100,00 zł za nieuzadaniony przyjazd. 

W sytuacji braku demontażu gniazd elektrycznych Wykonawca może wykonać montaż doliczając dodatkową opłatę zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.

Uwagi:

 • nie zalecamy podświetlania,
 • nie zapewniamy ciągłości kolorystycznej odcienia w kolejnych zamówieniach,
 • w przypadku konieczności dorobienia formatki bądź formatek (tworzących całość z większą ilością formatek zakupionych u nas wcześniej) nie zapewniamy ciągłości kolorystycznej odcienia,
 • mieszanie ze sobą różnych grubości szkła będzie powodowało różnice kolorystyczne w odcieniu.

Uwagi dotyczące kabin prysznicowych:

 • hartowanie wg Polskiej Normy PN-EN 12150-2,
 • nie zalecamy podświetlania,
 • szkło hartowane zawiera znaczek na krawędzi szkła SAFETY GLASS (wymagana informacja pisemna od klienta o rezygnacji ze znakowania),
 • szkło hartowane 4mm i 5mm posiada specjalna naklejkę ( jej przeklejenie na inne szyby nie jest możliwe),
 • znakowanie na powierzchni szkła wykonujemy na prośbę klienta (w dowolnym bądź wskazanym przez klienta miejscu),
 • znak w hartowaniu stanowi podstawę do składania reklamacji na hartowanie szkła (po zdjęciu naklejki ze szkła 4-5mm hartowane szkło także nie będzie podlegało reklamacji),
 • szkło powierzone hartujemy na odpowiedzialność klienta ( za ewentualne spady w hartowaniu czy uszkodzenia nie opowiadamy),
 • szkło hartowane może posiadać drobne czarne nitki – wytrącone kawałki cyny.

Hartowanie szkła otworowanego odbywa się wg poniższych zasad:

 • zaleca się aby szkło otworowane posiadało średnicę otworu nie mniejszą od grubości szkła,
 • zaleca się aby odległość obrzeża otworu od obrzeża szkła nie była mniejsza niż 2 grubości szkła,
 • zaleca się aby odległość miedzy obrzeżem 2 otworów nie była mniejsza niż 2 grubości szkła,
 • zaleca się aby odległość obrzeża otworu od naroża szyby nie była mniejsza niż 6 grubości szkła,
 • przy szkle otworowanym ramki powstałe po wycięciu wewnętrznym bądź wycięciu w krawędzi nie powinny być mniejsze niż 1/3 długości wycięcia.

Charakter procesu hartowania uniemożliwia otrzymanie wyrobu tak płaskiego jak szkło odprężone. Różnice zależą od nominalnej grubości, wymiarów i stosunków miedzy wymiarami.

 • na powierzchni szkła mogą uwydatnić się znaki małych odcisków ( „odbicie wałków”),
 • podczas hartowania następuje ugięcie powierzchni szkła,
 • podczas hartowania powstają drobne wtrącenia/pęcherzyki na powierzchni szkła,
 • po hartowaniu zdarzają się samoistne wybuchy formatek szklanych (nie podlega to reklamacji),
 • formatki małe ze szkła 4mm hartowane są na ryzyko klienta,
 • szkła ornamentowe oraz 10-12mm szkła barwione w masie czyli antisole (brąz, grafit i czarne) hartujemy na odpowiedzialność klienta, koszt spadów w hartowaniu pokrywa klient,
 • szkło 10 i 12 mm posiada dłuższy termin wykonania ( hartowane jest raz w tygodniu),
 • szkło 15 i 19mm posiada dłuższy termin realizacji (6-8 tygodni),
 • do hartowania szkło musi posiadać wykończone krawędzie:

Szkło od 4mm do 6mm – krawędzie tępione (brak szlifu może powodować odpryski na krawędzi do 3mm)

Szkło 8mm i grubsze – krawędzie szlifowane