preloader

Ocena wizualnej jakości produktów ze szkła

Produkty ze szkła podlegają surowej kontroli jakości.

Wytyczna ważna jest w sposób ograniczony dla szkła izolacyjnego specjalnego, jak np. szkło izolacyjne ze szprosami międzyszybowymi, oszklenie kuloodporne i ognioodporne.

Przy ocenie wbudowanej szyby powinno się zasadniczo wychodzić z założenia, że poza wizualną jakością należy również uwzględniać istotne cechy produktu służące spełnieniu jego funkcji.

Dopuszczalne wady szkła w polu widzenia (poza pasem brzeżym wyrobu o szerokości 20mm).

W pasie brzeżnym dopuszczalne są ubytki masy szklanej o wymiarze do 5 mm i grubości do 10% grubości nominalnej szkła. Narożniki szyb mogą posiadać dodatkowe odchylenia wymiarowe +/- 20 mm.

 

*Wady punktowe mniejsze od 0,5mm nie są brane pod uwagę. Wady 0,5-1,0mm nie mogą występować w skupisku, czyli minimum cztery wady w odległości do 200 mm od siebie (dla szyb dwuwarstwowych).

** Rysy włosowate nie są brane pod uwagę.

 

Ocena wizualnej jakości produktów ze szkła odbywa się według opisu przedstawionego w normach PN-EN ISO 12 543-6, PN-EN 1096,PN EN 1086-1.

Podczas badania bierze się pod uwagę wady dostrzegalne z odległości 300 cm w przypadku wyrobów zawierających szyby powlekane i 200 cm w przypadku pozostałych wyrobów ze szkła (szyb), na tle matowego szarego ekranu w warunkach normalnego oświetlenia.