Dachy ze szkła

Categories Uncategorized
0

Dachy ze szkła

     Tworzenie odpowiedniego oświetlenia poprzez wykorzystanie szkła w połaciach dachowych jest dziś niezmiernie popularną metodą doświetlenia światłem dziennym centralnych części obiektów budowlanych. W uzupełnieniu do zwyczajowych rozważań związanych z izolacją cieplną i ochroną przed słońcem, należy zauważyć, że przeszklenia skośne to przeszklenia znajdujące się ponad głowami i dlatego trzeba wybrać szkło, które zapewni bezpieczeństwo użytkowania. Jeśli dodatkowo część połaci dachowej może stanowić powierzchnię, po której będą poruszać się osoby np. w celu naprawy, to takie przeszklenie zaliczyć można jako podłogę szklaną.

        Odnośnie przeszkleń znajdujących się ponad głowami nie znajdziemy zbyt obszernych informacji w normach, dla przeszkleń pojedynczych stosuje się szkło laminowane albo szkło zbrojone  ze względu na ich charakterystykę pękania. Przy właściwym zamocowaniu oba typy szkła w przypadku pęknięcia pozostaną w miejscu. Potłuczone szkło powinno być niezwłocznie wymienione i jeśli pęknięcie szkła nie było zbyt poważne to ryzyko spadania szkła jest minimalne. W przeszkleniach wykorzystujących szyby zespolone dolna szyba powinna być wykonana albo ze szkła laminowanego lub szkła zbrojonego, zaś górna szyba nie musi być wykonana ze szkła bezpiecznego.

        Przepisy pozwalają stosowanie szkła hartowanego w przeszkleniach ponad głowami. Jeżeli szkło hartowane zostanie użyte jako dolna szyba, to górna szyba musi być wykonana ze szkła które będzie bezpieczne. Jeśli przeszklenia znajdują są w krytycznych miejscach zaleca się stosowanie szkła hartowanego wygrzewanego cieplnie.

      Jeśli szkło hartowane ulegnie pęknięciu to rozpada się na drobne nieostre odłamki. Jeśli szyba znajduje się ponad głowami, to spadające odłamki mogą tworzyć masę spadającego szkła, która może prowadzić do zranienia. Aby zminimalizować ryzyko zaleca się, aby grubość oraz wysokość szkła od poziomu podłogi została ograniczona. Do wysokości 5 m ponad głowami zastosowanie szkła hartowanego może być rozważane jeśli inne produkty nie mogą być zastosowane. Od 5  do 13 m ponad podłogą grubość szkła hartowanego powinna być ograniczona do 6 mm a wielkość szyby do 3 m kwadratowych. Powyżej 13 m ponad podłogą nie zaleca się stosowania szkła hartowanego.

źródło: http://www.pilkington.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>